Kompletné spracovanie účtovníctva a daní pre vaše podnikanie


Poskytujeme kompletné účtovné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby. Ponúkame služby od založenia spoločnosti, vedenia účtovníctva, miezd, poradenstva, reportingu až po zabezpečenie auditu a prekladov za výhodné ceny. Komunikuje podľa potreby i v cudzích jazykoch: anglicky, poľsky  

 • Účtovníctvo a účtovné služby - komplexné spracovanie a vedenie podvojného aj jednoduchého účtovníctva, audit, zastupovanie pred daňovými úradmi, účtovné poradenstvo a pod.

 • Dane a daňové služby - Daňové priznanie - Daň z príjmov právnických a fyzických osôb, DPH, hlásenia a výkazy ESL, miestne a spotrebné dane, daňové poradenstvo a optimalizovanie Vášho daňového statusu. Všetky daňové priznania.

 • Mzdy - mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov, výpočet odvodov poistného za zamestnancov, ročné zúčtovanie dane, zaslanie príslušných výkazov úradom a poisťovniam.

 • Personalistika -  Príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd, konzultácie pre zamestnávateľov, optimalizácia pracovno-právnych vzťahov, zabezpečenie povinných školení zamestnancov /BOZP a PO/.

 • Zakladanie spoločností -  Zakladanie obchodných spoločností a živností, zmeny v spoločnostiach a živnostiach, valné zhromaždenia, konzultácie pred založením spoločnosti, predaj „ready made“ s.r.o.

 • Preklady - do viac ako 35 jazykov, úradné aj obyčajné preklady, náš certifikovaný súdny prekladateľ vám preloží úradný preklad do 24  hod.Prečo si vybrať našu účtovnú kanceláriu?

 • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 • nemusíte platiť školenia pre účtovníka / účtovníčku
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti
 • ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Všetky tieto služby zabezpečíme my
 • na rozdiel od zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a je proti prípadným rizikám aj poistená
 • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 • nemusíte platiť školenia pre účtovníka / účtovníčku
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti
 • ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Všetky tieto služby zabezpečíme my
 • na rozdiel od zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a je proti prípadným rizikám aj poistená
 • v prípade že Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás
 • spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi
 • upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti
 • všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v anglickom prípadne v nemeckom jazyku v tlačenej aj elektronickej forme

Čítajte viac »

Nájdete nás :

1.poschodie, č. dverí 124

  

Naše služby

Zabepečíme kompletný servis v oblasti ekonomického riadenia podniku.
Komplexné vedenie účtovníctva, miezd a personalistika.
Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu.
Máme dlhoročné skúsenosti.

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám .

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Eurocounting, s.r.o.

Kancelária:

1.poschodie, č. dverí 124

ČSA  25 , 974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0918 39 28 50

E-mail: info@eurocounting.sk

IČO: 47 335 131

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica., Oddiel: Sro, vložka č.: 24555/S

Mapa