Zaujala Vás ponuka našich služieb?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Môžete tak urobiť telefonicky kedykoľvek v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu . Radi Vám odpovieme v najkratšom možnom čase. tešíme sa na Vašu priazeń.

Kancelária:

1.poschodie, č. dverí 124

ČSA  25 , 974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0918 39 28 50

E-mail: info@eurocounting.sk

IČO: 47 335 131

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica., Oddiel: Sro, vložka č.: 24555/SPošlite nám e-mail

  1. Meno

Nájdete nás :

1.poschodie, č. dverí 124

  

Naše služby

Zabepečíme kompletný servis v oblasti ekonomického riadenia podniku.
Komplexné vedenie účtovníctva, miezd a personalistika.
Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu.
Máme dlhoročné skúsenosti.

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám .

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Eurocounting, s.r.o.

Kancelária:

1.poschodie, č. dverí 124

ČSA  25 , 974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0918 39 28 50

E-mail: info@eurocounting.sk

IČO: 47 335 131

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica., Oddiel: Sro, vložka č.: 24555/S

Mapa