Ste firma, pre ktorú je veľmi dôležité mať presné, spoľahlivé a včasné informácie pre sledovanie svojich hospodárskych výsledkov? Naša spoločnosť komunikuje podľa potreby i v cudzích jazykoch: anglicky, nemecky, poľsky. Základné reporty sú súvaha a výsledovka, resp. ich výkazová forma. Potom nasleduje množstvo ďalších výstupných zostáv, ktoré sú vám k dispozícii po prekonzultovaní vašich potrieb.

Začínajúcim podnikateľom poskytujeme komplexný servis od založenia spoločnosti a jej registráciu u príslušných úradov, cez zaistenie webových stránok, až po prebratie kompletnej účtovnej a mzdovej agendy.

 Daňové priznanie - Spracovanie kompletnej daňovej agendy

Vaše daňové priznanie spracujeme v čo najskoršom termíne, riadne a správne, určíme výšku vašej daňovej povinnosti, a doručíme Vám a miestne príslušnému úradu všetky podklady. Za najnižšiu cenu na trhu.

Všetky legislatívne zmeny sledujeme a naše výstupy sú aktualizované v súlade s nimi tak, aby sa predchádzalo vzniku možných rizík v oblasti daní. Spracovanie daňových priznaní poskytujeme nielen stálym klientom, ktorým vedieme kompletnú účtovnú agendu, ale aj jednorazovo, na základe predložených účtovných dokladov, pre podnikateľov, ale aj zamestnancov, ktorí nestihli požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo živnosti
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • poradenstvo s vrátením daní zo zahraničia
 • mesačné a kvartálne vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • vrátenie DPH zaplatenej v krajinách EÚ
 • registrácie pre daňové účely
 • zastupovanie klienta pred daňovým úradom
 • zastupovanie klienta pri daňových kontrolách
 • poradenstvo v oblasti miestnych daní
 • spotrebné dane a clo

Poradenstvo

 • účtovné poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • obchodné poradenstvo
 • personálne poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • poradenstvo pri založení podnikania a pri rozbehu podnikania

Audit

 • priebežný audit
 • jednorazový audit
 • dobrovoľný audit

Zastupovanie

zastupovanie pred daňovými úradmi, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy.

Kontaktujte nás a veríme, že budete spokojný s našimi službami

Nájdete nás :

1.poschodie, č. dverí 124

  

Naše služby

Zabepečíme kompletný servis v oblasti ekonomického riadenia podniku.
Komplexné vedenie účtovníctva, miezd a personalistika.
Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu.
Máme dlhoročné skúsenosti.

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám .

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Eurocounting, s.r.o.

Kancelária:

1.poschodie, č. dverí 124

ČSA  25 , 974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0918 39 28 50

E-mail: info@eurocounting.sk

IČO: 47 335 131

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica., Oddiel: Sro, vložka č.: 24555/S

Mapa